[ home ]
 
 
Welkom....
 

PragmaLab is een klein softwarebedrijf met kennis en ervaring op verschillende gebieden van software-ontwikkeling. PragmaLab bestaat sinds april 2002 en opereert als eenmanszaak vanuit het Brabantse Loon op Zand. Oprichter en eigenaar Rob van Lieshout (1965) kan in deze bedrijfsvorm zijn kennis en kunde op een gerichte en efficiente manier aanwenden om opdrachten tot een succesvol einde te brengen.

Een gedegen opleiding (Atheneum, HTS-Elektro, TU Technische informatica) en meer dan 15 jaar ervaring in het ontwikkelen van (embedded) software en multimedia toepassingen dienen als basis. Voordat PragmaLab werd opgericht ontwikkelde van Lieshout programmatuur voor wetenschappelijke onderzoeksopstellingen (Vrije Universiteit Amsterdam), maar ook software toepassingen voor producten in de consumenten-markt (CPS Europe, Vught).   
embedded
 
De opdrachten voor het embedded ontwikkelwerk komen van productontwikkelaars die embedded software willen gebruiken in hun nieuwe producten. In de loop van de afgelopen 15 jaar is ervaring opgedaan met een keur aan micro-processoren, compilers, protocollen en hardware componenten. Niet alleen de software zelf, maar ook het beheer en de onderhoudbaarheid van de software zijn voor PragmaLab belangrijke aandachtspunten.
   
Op de pagina 'embedded' kunt u meer lezen over de opgedane ervaringen van PragmaLab op het gebied van embedded software ontwikkeling. Daar kunt U ook lezen dat ter ondersteuning van het embedded werk, ook regelmatig PC-applicaties ontwikkeld worden.
 
   

   
followme
 
Het followme project is een project waarbij PragmaLab haar eigen opdrachtgever is. Het doel is een product te ontwikkelen waarmee het mogelijk is om bewegend licht bij een voorstelling als een volgsysteem te laten werken. De persoon die het licht bedient is dan in staat om met 1 besturing (bv een joystick of trackball) meerdere lampen tegelijk hetzelfde object te laten volgen.
   
De wiskundige algoritmes hiervoor werden de afgelopen jaren in samenwerking met de TU Eindhoven ontwikkeld. De software, hardware en mechanica wordt door PragmaLab ontwikkeld. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de algoritmes. Een werkend prototype werd in de zomer van 2008 succesvol getest.